Tietoa meistä

Meidän tunnustuksemme

Luterilainen Sanan Yhdyskunta ja siihen kuuluvat seurakunnat tunnustavat Pyhän Raamatun jokaiselta kohdaltaan varmaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitetuksi Jumalan Sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi opin, uskon ja elämän ohjeeksi.

Yhdyskunta ja kukin seurakunta tunnustautuu myöskin evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin, koska ja mikäli ne perustuvat Pyhän Raamatun sanaan, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa kristillisen opin, uskon ja elämän asioissa.

 

Jäseneksi Yhdyskunnan seurakuntaan

Yhdyskuntamme muodostuu kahdesta seurakunnasta, Tampereen Luterilainen Sanan Seurakunta ja Luopioisten Luterilainen Sanan Seurakunta. Jäseneksi liittyminen ei edellytä kyseisillä paikkakunnilla asumista

Jäsenen seurakuntaan ottaa seurakunta kokouksessaan. Jäsen ei saa samanaikaisesti kuulua muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Seurakunnat kannattavat yhdyskuntaa ja seurakuntalaiset kutakin seurakuntaa ainoastaan vapaaehtoisilla maksuilla, olematta velvolliset suorittamaan minkäänlaisia maksuja