Onko uskoa?

“Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä?” Luuk. 18:8.

Näin kysyy Jeesus. Siitä ymmärrämme, että näinä lopun aikoina on vähän uskovia. Aina on Jeesuksen lauma ollut pieni verrattuna suureen maailman joukkoon. Mutta ennen Herramme tulemista se on niin pieni, että oikeaa uskoa saa etsimällä etsiä. Minkätähden uskoa on vähän? Usko tulee Jumalan sanan saarnasta (Room. 10:17), mutta kun oikeaa saarnaa on vähän maailmassa, niin uskoa on myös vähän. Vaikka väärää saarnaa on paljon, niin ei siitä milloinkaan tule oikeaa uskoa. Saatana, joka on “tämän maailman jumala”, vihaa evankeliumin saarnaaja käyttää kaiken kavaluutensa tukkiaksensa niiden sut, jotka julistava valmista autuutta Jumalan Karitsan veriarmossa. 

Kun kuuntelee nykyaikaisia saarnoja, niin niiden mukaan ihmisen pitäisi uskoa ja turvata Jumalaan, mutta ei etsimälläkään löydä saarnasta sellaista kohtaa, josta syntinen pääsisi uskomisen alkuun. Kun tunnustamme Lutherin kanssa, että vain siten olen päässyt uskoon, että “Pyhä Henki on minut evankeliumin kautta kutsunut”, niin koko “taivaallinen kutsumus” jää saarnasta pois, kun siitä puuttuu raamatullinen evankeliumi ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka ristinsä veressä sovitti maailman synnit. 

Apostoli Pietarikin tiesi, että sellaisia saarnaajia tulee, jotka kieltävät Herran ja verioston Jeesuksen jumaluuden ja lunastuksen hänen kuolemansa kautta. Hän kirjoittaa: “Mutta vääriä profeettoja esiintyy kansan keskellä, niinkuin teidänkin joukkoonne on tuleva vääriä opettajia, jotka tuovat joukkoonne on tuleva vääriä opettajia, jotka tuovat keskuuteenne kadottavia harhaoppeja, ja kieltävät Herran, joka heidät osti, ja tuottavat itselleen nopean kadotuksen. Ja moni seuraa heidän turmiollisia tietänsä, ja heidän tähdensä totuuden tie tulee pilkatuksi”. 2 Piet. 2:1,2. 

Tästä sanoo Luther: “Ei Pietari sano heidän kieltävän Kristusta, vaan sen Herran, joka heidät ostanut on: Kristusta kyllä tunnustavat suullansa, mutta eivät kuitenkaan pidä häntä sellaisena, joka osti heidät verellänsä, vaan lunastavat itsensä ilman hänen vertansa, tahtovat omasta luonnollisesta voimastansa saada Jumalan armon, jonka Kristus kuitenkin yksinänsä omalla verellänsä osti meille kaikille”. Eihän nykyaikaisista saarnoista voida päästä uskoon , kun niistä puuttuu uskottava asia, se totuus, että Jumalan Poika osti meidät verellänsä, maksoi kaikkein synnit ristillä. Väärien opettajien toiminta tekee kauheata jälkeä, sillä se vie paljon ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen. 

Mutta vaikka uskoa on vähän, niin kuitenkin jokainen saisi vapaasti uskoa Jeesuksen vereen, koska se on vuodatettu kaikkien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Vaikka uskoa on vähän, niin älä sinä siitä hämmästy, vaan usko sinä vapaasti kaikki syntisi Herran veressä anteeksi annetuiksi. Ihanat on sinulla olot kerran taivaassa, vaikka täällä olisit yksin kulkemassa taivaan tietä autuaana ja vapaana Karitsan veressä. Sinun kannattaa kärsiä maailman vihaa ja kantaa “Leirin ulkopuolella” Kristuksen pilkkaa uskosi ja tunnustukseksi tähden, koska saat katsella riemuiten avonaisia taivaita ja vapaata pääsyäsi  Karitsan häihin hänen kalliin verensä tähden. Kun tunnustat Ostajaasi, verta vuotavaa Immanueliasi, niin sinulla on oikeus ja velvollisuus kieltää väärät profeetat ja kuuliaisuus heidän saarnaansa kohtaan. Ne vain pääsevät taivaaseen, jotka uskovat Jeesuksen vereen, ovat siinä pesseet vaatteensa. Room: 3:25. Ilm. 7:14. Sitä uskoa Jeesus etsii tullessaan.   

Kirjoitus, Heino Pätiälä